Seminaroversigt – du kan vælge tre!

Her finder du en oversigt over alle seminarerne på konferencen. Du skal vælge på forhånd, hvilke tre seminarer, du vil med til, så vælg en fra hvert tidspunkt: kl. 11, kl. 14 og kl. 16. Nogle seminarer holdes både kl. 14 og 16.

Michael Nørgaard

Kl. 11: Hvordan hjælper vi med et godt fællesskab i juniorgruppen?

Michael Nørgaard, juniorleder og konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
 

Læs mere

Vigtigheden af fællesskabet blandt juniorer må ikke underkendes! For mange juniorer er det gode fællesskab mindst lige så vigtigt som nogle fede aktiviteter. Vi skal være sammen om, hvordan vi skaber de gode rammer, hvor juniorernes fællesskab kan blomstre, og også blive inkluderende.
Hvilke handlemuligheder har vi som ledere i forhold til juniorernes fællesskab, og hvad er det, der er særligt for denne målgruppe; hvad vægter de højt?

Michael Nørgaard bor i Slagelse

 

Britta Bach Pedersen

Kl. 11: Hvordan bliver børnene synlige til en gudstjeneste, så de bliver en del af et fællesskab?

Britta Bach Pedersen, kirke- og kulturmedarbejder

Læs mere

Kender du det at spørge en flok børn om at lave en opgave til en børnegudstjeneste og straks få øje på 17 hænder og høre begejstrede stemmer, der siger, at det vil de gerne? Så let er det og invitere børn! Kom og hør, hvor meget inddragelse betyder for barnet, og det at skabe glæde og have en interesse for barnet - det giver dem en lyst til at komme i kirke!

Ved seminaret vil vi udveksle idéer og erfaringer. Jeg vil komme med mit bidrag på baggrund af mine erfaringer og på baggrund af et brændende ønske om at børn må være en del af gudstjenesten.

Britta Bach Pedersen bor tæt på Tange ved Bjerringbro. Hun er kirke- og kulturmedarbejder i Bjerringbro Kirke og frivillig børnekirkekoordinatorer.

 

Betina Meldgaard

Kl. 11: Hvordan hjælper vi med et godt fællesskab i børnekirken?

Betina Meldgaard er uddannet diakon og pædagog, arbejder i en vuggestue og har i 10 år været en aktiv del af børnekirken i Silkeborg Oasekirke.

Læs mere

Hvad definerer et godt fællesskab i en børnekirke? Hvordan skaber man et godt fællesskab, hvor børnene er trygge og synes, det er rart at være? Hvordan favner man både de faste børn og gæster i børnekirke - eller kan man overhovedet det?

Det er vigtige spørgsmål, som jeg vil tage udgangspunkt i på dette seminar. Derudover vil jeg fortælle om vores erfaringer fra børnekirken i Silkeborg Oasekirke, hvor vi har holdt forskellige slags gudstjenester for børn, og i vores teams har forskellige fokusområder i forhold til fællesskabet.

Der også vil være tid til refleksion og spørgsmål.

 

Berit Skødt

Kl. 14: Godly Play

Berit Skødt, certificeret Godly Play-kursusunderviser og konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
 

Læs mere

Kom og oplev Godly Play, som er en enestående måde at fortælle bibelhistorie på. Her gives der på en enkel og opmærksomhedsskabende måde rum for både fortællingen og for tilhørerens egen reaktion og eftertanke.

Den kreative og anerkendende tilgang til kristen formidling er i højsædet, da tilhøreren ikke blot er modtager, men også deltager i den samtale, som Godly Play skaber rum for.

 

Marianne Pihl

Kl. 14: Ungledere - hvad motiverer dem og hvordan fastholdes de i tjenesten?

Marianne Pihl,
efterskolelærer
 

Læs mere

Hvad er det, der motiverer de unge i dag til at gå ind i en tjeneste i Guds Rige? Hvordan fastholder og udvikler vi dem? Hvad er det, der kan udfordre tanke om at være i tjeneste som ung? Jeg vil i kraft af min erfaring som efterskolelærer komme med nogle perspektiver og lægge op til en dialog om, hvordan menigheden kan være opmærksom på dette.

 

Karen Markussen

Kl. 14 & kl. 16: Messy Church - hvad er det, og hvordan kan det styrke fællesskabet?

Karen Markussen er konsulent i DFS og landskoordinator for Messy Church i Danmark

Læs mere

Hos mig gennemfører vi to forskellige seminar:

Kl. 14 bliver det 'Messy Church på 60 minutter' - hvor vi vil få fingrene i gryden med det samme.

Kl. 16 kommer det til at handle om Messy Church som en udfordrer af vores aldersopdelte kultur ... er Messy Church ikke lige at udfordre vores samfund og kirke lidt for meget - eller har vi brug for det?

Uanset om man vælger at deltage i første eller andet seminar, vil det være oplagt, at deltagerne kender indholdet på messychurch.dk

 

Jóannis Fonsdal

Kl. 14 & kl. 16: Børn og medier / Digital dannelse - hvad sker der med fællesskabsbegrebet i en digital tid?

Jóannis Fonsdal er sognepræst i Emdrup og cand.it. med speciale i anvendelse af IT i formidling og undervisning.

Læs mere

Børn og juniorer bruger i stigende grad de digitale medier (især deres mobil) mens de er til juniorklub, minikonfirmand o.l. Det kan give udfordringer for fællesskabet i fx juniorklubben, når børnene både er i offline face to face-fællesskabet i klubben OG samtidigt indgår i online-fællesskaber med andre via mobilen. Hvordan kan vi tackle den situation, og hvordan får vi en konstruktiv dialog med børn og juniorer om det? Hvordan kan vi så på den anden side konstruktivt inddrage det lærings- og kommunikationsredskab, som mobilen er, i vores undervisning og formidling?
Seminaret vil være en kombination af oplæg om udfordringer og muligheder ved mobilernes indtog i vores børne- og ungdomsarbejde og en præsentation af konkrete konstruktive anvendelser af mobilen, det hele krydret med gruppesnak, hvor vi kan berige hinanden med vores erfaringer.

 

Lissen

Kl. 14 & kl. 16: Inspirationsmaterialerne Børnefrø, Juniorfrø og Kirkefrø - og den gratis hjemmeside legekasse.dk

Lissen er konsulent og
materialeansvarlig i DFS

Læs mere

Kirkefrø og Børnefrø - en vifte af muligheder (seminar 14-15)
Vær med, når vi sammen åbner Kirkefrø- og Børnefrø-serierne - til dig, der vil fortælle børn om Jesus! Materialerne er til brug for aldersgruppen 4 år til og med 3. klasse - endda med ekstra inspiration til de allermindste i vores kirke. Tekstrækker, skattekister, sanser, pointer, aktiviteter, lege, huskeord, PowerPoint, forundring, samtale, maleark. legekasse.dk og mange andre konkrete ideer, finder du i materialet. Vi gør det let for dig ... kom og tjek efter!

Juniorfrø - for dig og dine juniorer (seminar 16-17)
Hvordan nå juniorerne med Bibelens indhold igennem ord, forundring, samtale, leg, sange, aktiviteter, væremåde, dagens lederopgave til fællesskabet og meget mere? Vi åbner Juniorfrø-serien til 4.-6. klasse, hvor kodeordene er: Aktiviteter tiltrækker - relationer fastholder. Materialet har en vifte af muligheder for inspiration. Vi gør det let for dig som juniorleder - og du får et glimt med fra legekasse.dk

 

Kirsten Taulborg

Kl. 16: Hvordan bliver ikke-kirkelige forældre en del af et fællesskab omkring klubben?

Kirsten Taulborg er fritidsansat i DFS, er uddannet diakon/socialpædagog samt psyko- og familieterapeut og arbejder som dagplejekonsulent

Læs mere

Ved dette seminar vil jeg ikke komme med den rigtige løsning eller opskrift på hvordan, vi får lavet den bedste inklusion af ikke-kirkelige forældre.

Jeg vil til gengæld komme med et oplæg om vigtigheden af, hvordan får vi ikke-kirkelige forældre til at være aktive!

Hvordan anerkender vi dem, så de kommer til at føle sig værdifulde og respekterede?

Spørgsmålet er måske også, om vi kan tillade os at sige ”ikke-kirkelige forældre”, når de nu har valgt at sende deres børn i børneklubben?

Jeg vil ud fra min erfaring som leder i en børneklub dele de oplevelser og glæder, jeg har haft. Hvad kan vi sætte forældrene til - og hvilke forventninger må vi have til dem?

Der vil være plads til, at andre også kan dele deres erfaringer. Så når du går fra seminaret har du fået en kuffert med muligheder i, som du kan prøve af, som du tænker er muligt hos jer.

 

Kl. 11: Hvordan bygger vi bro mellem kirke og hjem?

Kristina Grønkjær, pædagog, og Merete Dalsgaard, børnekonsulent i Børne- og UngdomsOase.

Læs mere

Når det handler om at give troen videre til næste generation er det der foregår i hjemmet langt det vigtigste. Men også kirken er vigtig og det frugtbare felt bliver dér, hvor kirke og hjem kan arbejde sammen. Dette vil vi uddybe nærmere på seminaret og vi vil undersøge, hvordan vi konkret kan gribe brobyggeriet an i menighederne.

 

Steen Møller Laursen

Kl. 11: Hvordan hjælper vi med et godt fællesskab i ledergruppen?

Steen Møller Laursen,
landsleder i DFS,
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Læs mere

Godt fællesskab i ledergruppen er vigtig for at bevare motivation, glæde og begejstring i opgaven som leder. Godt fællesskab er simpelthen med til at gøre os langtidsholdbare som ledere!

Men hvad er det så, der motiverer os? Og hvordan tackler vi uenigheder i ledergruppen, så det ikke går ud over det gode fællesskab?

 

Sara Dørken Christiansen

Kl. 11: Hvordan hjælper vi med et godt fællesskab i børneklubben?

Frivillig leder Sara Dørken Christiansen, frivillig i børnearbejdet og til daglig tosprogsvejleder på Sølystskolen Silkeborg.
 

Læs mere

”Mor, jeg vil ikke i børneklub, der er ikke nogen jeg kender!” Sådan siger mine børn indimellem. Derimod glæder de sig til klub, når de kender de andre børn og føler sig tilpas i fællesskabet. Det gode fællesskab i børneklubben er mindst lige så vigtigt, som hvilke aktiviteter, vi får planlagt - men det kan være svært at skabe fællesskab, når børnene kommer fra et stort område og kun møder hinanden i klubben. Vi vil på seminaret drøfte, hvordan vi kan være med til at skabe rammer, så børnene får øje på hinanden og fællesskabet vokser og bliver inkluderende. Vi vil bl.a. komme omkring inkluderende lege.

 

Rudolf Larsen

Kl. 14: Træ og forkyndelse

Rudolf Larsen,
konsulent i DFS,
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
 

Læs mere

Med enkelte midler og brug af tid kan der laves noget i træ, der kan være med til at illustrere og underbygge forkyndelsen. Efterfølgende kan de få det med hjem, hvor det igen kan virke til at tanken kommer ind på den bibelske beretning, det blev lavet ud fra.

Det, der for eksempel kan laves, er

  • skib/båd
  • kors
  • drillepind
  • ringspil
  • kongespil.

 

Lene Rønne Pedersen

Kl. 14: Sang og forkyndelse
for legestue

Lene Rønne Pedersen,
familie- og musikkonsulent
 

Læs mere

Jeg vil dykke ned i det nye materiale, som DFS har lavet til legestue. Derudover vil vi sætte snakken i gang om, hvordan vi formidler for små børn og deres forældre.

Vi vil gerne med legestuen være med til at vise forældre, hvordan de med så små børn kan vise dem Kristus.

 

Merete Heldt

Kl. 14 & kl. 16: Hvordan inddrager vi børn med særlige behov i fællesskabet?

Merete Heldt er leder af børneområdet i Silkeborg Oasekirke samt leder af KvindeCaféen.

Læs mere

Fremmede børn, diagnose-børn, sensitive børn, naboens børn, urolige børn.
Jesus elsker alle børn..!! Vi er kaldet til at gøre det samme.

På dette seminar kommer jeg ind på, hvilke udfordringer, vi kan stå i, når vi enten derhjemme eller i menigheden møder børn, der er anderledes og ikke umiddelbart ’passer ind’ i den øvrige børnegruppe.

Hvilke idéer, rammer og retningslinjer kan være gavnlige? Og hvordan skal vi i det hele taget forholde os til alle de børn fra andre kulturer, der flere steder dumper ind i vores kirker – eller til dem, der bare er anderledes?

Jeg har arbejdet som leder i mange forskellige børnegrupper, både i kirker og på lejre. På SommerOase startede jeg og min mand for fem år siden ’Børneværkstedet’, som er et tilbud for børn med særlige behov. Jeg vil dele erfaringer fra mit eget liv, og jeg vil give de små ’ædelsten’ videre, jeg selv har fundet på vejen i min vandring med børn, der ikke passede ind.

 

Jonas Ingemann Mejlgaard

Kl. 14 & kl. 16: Børn og seksualitet

Jonas Ingemann Mejlgaard er lægestuderende og rådgiver på Adam & Eva, adamogeva.dk
 

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt at snakke med børn og unge om seksualitet? Hvem har ansvaret for at få det gjort? Hvornår er det et godt tidspunkt at gøre det? Og hvordan snakker man med børn og unge om sex?

Dette er nogle af de spørgsmål, jeg vil svare på. Der er også sat tid af til jeres spørgsmål undervejs.

 

Britta Bank Møller

Kl. 14 & kl. 16: Hvordan få børn og juniorer til at læse i deres bibel?

Britta Bank Møller er konsulent i DFS, er uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi samt frivillig børnekirke- og børneklubleder.

Læs mere

Hvem er Gud, og hvor findes han? Hvad sker der med min kanin, når den er død?

Børn stiller ofte store eksistentielle spørgsmål, og de har brug for svar for at få styr på tingene. Når man mødes i børne-, junior- eller kirkeklubber har voksne en fantastisk mulighed for at fortælle børn og juniorer, hvem Gud er, ved at gå på opdagelse sammen i Bibelen.

Seminaret har fokus på, hvordan ledere i fællesskab med børnene kan gå på opdagelse i Bibelens univers og gøre børnene nysgerrige på at læse i Bibelen.

Kom og vær med til et seminar, der består af både oplæg og fælles inspiration.

Det kan være, at du selv har nogle gode idéer og erfaringer med at få børn til at læse i Biblen – så tag endelig din idé med!

 

Oline Kobbersmed

Kl. 14 & kl. 16: Minikonfirmand-undervisning

Oline Bøndergaard Kobbersmed er teolog og kirke-og diakonimedarbejder ved Sct. Michaelis Kirke i Fredericia

Læs mere

”Se på mig!” skriger de 17 unger, du har ansvar for hver torsdag i kirken.

”Se på Jesus” forsøger du midt i virvaret.

Hvordan finder man en god balance mellem samtale, aktivitet og tiltale i mødet med børnene i børne/minikonfirmandundervisningen?

Vi vil kværne guldkorn fra religionspædagogisk litteratur og undersøgelser samt have tid til erfaringsdeling.

 

Elisabeth Holdensen

Kl. 16: Gospel-kids - lær nye sange for børn og juniorer!

Elisabeth Holdensen er Gospel-kids konsulent i DFS, leder en Gospel-kids gruppe i Ålborg og er til at lave Gospel-kids materialet

Læs mere

Gospel-kids er sange, hvor det gode budskab fortælles gennem sang, dans og bevægelse.

Til denne workshop får du en introduktion til den nye Gospel-kids cd 'Gaveregn' og andagtshæftet hertil.

Du får mulighed for at høre om tankerne bag temaet for cd'en som helhed samt de enkelte sange.

Du vil også blive introduceret til andagtshæftet, og hvordan det kan bruges.

Vi vil også bruge noget tid på at lære nogle af sange og danse og bevægelser hertil.