du-er-ikke-alene


Tak til alle deltagere på konferencen - det var en fantastisk dag! Se under fanebladet Ressourcer, hvor du kan finde præsentationer og lydoptagelser.


Vi er ikke alene, men en del af et større fællesskab med Gud og hinanden.

  • Hvad betyder det for dig som børne- og juniorleder?
  • Hvad betyder det for det fællesskab du leder og er en del af?
  • Hvordan er vi fællesskaber der afspejler og rækker Guds kærlighed til mennesker?

Du kan komme med på tre seminarer og vi får besøg af Thomas Willer, som skal tale om spændingsfeltet mellem kirkelighed og virkelighed.

Yderligere kommer Daniel Hougaard og holder en bibeltime om at have fællesskab med hinanden og med Jesus.

 

Bibeltime v. Daniel Hougaard
præst i Odder Frimenighed

Vi er skabt til fællesskab
Gud åbenbarer sig i Bibelen som et fællesskab af tre. Ud fra det fællesskab er vi skabt. Skabt til at have fællesskab med hinanden og med Gud. Det vil vi dykke dybere ned i på Inspirationskonferencen og særligt se på, hvad det betyder for børne- og juniorledere i dag.

Se video


Hovedtaler: Thomas Willer
sociolog v. Center for Ungdomsstudier (CUR)

Kirkelighed vs Virkelighed
Thomas vil med udgangspunkt i sin faglige viden om og erfaring med ungdomskulturen klæde frivillige og ansatte medarbejdere på til arbejdet og fællesskabet med børn og juniorer.

  • Hvad kendetegner denne generations børn og unge?
  • Hvordan kommunikerer vi med dem i kirken?
  • Hvordan udruster kirken dem til at indgå i verden?

På den måde bliver vi bedre til at kende de børn og juniorer, som vi møder i klubber, til gudstjenester og ved forskellige arrangementer - og ved noget om, hvordan vi kommunikerer med dem!


Arrangørerne

logos